News


Milka Car / Csongor Lőrincz / Danijela Lugarić / Gábor Tamás Molnár (Hg.): An den Rändern der Literatur 파이브소즈 결정판 다운로드. Dokument und Literatur in zentraleuropäischen Kulturen, Böhlau / Brill ÖsterreichGmbH, 2023.


Treća serija Biblioteke L New hymn mr download!HRVATSKA SVEUČILIŠNA NAKLADA d.o.o 피아노 타일2 다운로드. – Zagreb i Knjižara FRAKTURA, Zagreb imaju čast pozvati Vas na predstavljanje knjige Davora Beganovića “Pripovijedanje bez kraja: “Hrvatska pripovjedačka Bosna” od Ive Andrića do Nebojše Lujanovića Hotel Deluna 5.

Knjigu će predstaviti: Tatjana Jukić, Miljenko Jergović, Davor Beganović i Danijela Lugarić Vukas, urednica Biblioteke L Long Rib the Queen.

Predstavljanje će se održati u petak, 5. svibnja 2023., u 19:00 sati u Knjižari FRAKTURA, Kneza Mislava 17, Zagreb. 


Ivan Lovrenović piše o knjizi Davora Beganovića, 7 Samsung One Font ttf. 12. 2022.


Knjiga Marijane Hameršak “Frakture dječje književnosti” osvojila je Nagradu “Milovan Gavazzi” u kategoriji znanstvenog i nastavnog rada za 2021 옵티마 폰트 다운로드. godini!

Recenzije:

Karolina Lisak Vidović, Književnost izdvaja, “Vijenac”, 749 kanji archery.

Lana Molvarec, “Stud. ethnol. Croat.“, 2022, vol 산돌명조 m 다운로드. 34. Str. 309-340.

Sanja Vrcić-Mataija, “Libri & Liberi“, 2022, 11 (2). Str. 407-429.