Novosti

Hotel Deluna 5

Ja kao svoja slika 파이브소즈 결정판 다운로드. Diskurzivnost i koncept autorstva Tina Ujevića (2020)

Ur. Marina Protrka Štimec i Anera Ryznar

Knjiga koju su uredile vrsne kroatistice Marina Protrka Štimec i Anera Ryznar sadržava devetnaest radova u kojima se višestrano i na metodološki recentan način, iz različitih kulturnih i znanstven perspektiva, proučava život i djelo jednog od velikana hrvatske književnosti New hymn mr download. Knjiga donosi moderan, višestran i temeljit pogled na djelo Tina Ujevića. Velika joj je vrijednost transnacionalna perspektiva te preispitivanje mnogih dosad slabije istraženih ili zanemarenih aspekata Ujevićeva stvaralaštva, kao i postojećih istraživanja 음악 편집 프로그램 다운로드.

Kritičko čitanje zbornika: Mirela Dakić: U dva stupca i pandana, “Fluminensia”, god 피아노 타일2 다운로드. 32 (2020), br. 2, str. 185-228.