NOVO_Zbornici


Lugarić Vukas, D. (prir.) Pojmovnik ruske avangarde 10 (2021) windowed borderless gaming. Zavod za znanost o književnosti & Sandorf.

Ova knjiga nudi 22 članka vodećih europskih i domaćih istraživača-rusista i slavista, pisanih krajem 1980-ih i na početku 1990-ih godina za dosad nikada objavljeni jubilarni svezak Pojmovnika ruske avangarde. Slojevima prašine tranzicije prekriven rukopis preživio je rat na našim prostorima, nadživio i neke u knjizi zastupljene autore te nakon tri desetljeća ostvario pravo na svoju „svijetlu budućnost“ 라스트 댄스 다운로드. Knjiga je u znanstvenom smislu o ruskoj avangardi, ali ona je i puno više od toga: kulturno-povijesni dokument nekih drugih i drukčijih vremena i znak da tranzicija, barem u nekim oblastima naših života, ne mora imati izvanvremensko trajanje.


Ja kao svoja slika 나를 구해줘 다운로드. Diskurzivnost i koncept autorstva Tina Ujevića (2020)

Ur. Marina Protrka Štimec i Anera Ryznar

Knjiga koju su uredile vrsne kroatistice Marina Protrka Štimec i Anera Ryznar sadržava devetnaest radova u kojima se višestrano i na metodološki recentan način, iz različitih kulturnih i znanstven perspektiva, proučava život i djelo jednog od velikana hrvatske književnosti. Knjiga donosi moderan, višestran i temeljit pogled na djelo Tina Ujevića. Velika joj je vrijednost transnacionalna perspektiva te preispitivanje mnogih dosad slabije istraženih ili zanemarenih aspekata Ujevićeva stvaralaštva, kao i postojećih istraživanja 동키콩 컨트리 다운로드.

Opus Tina Ujevića jedan je od vrhunskih autorskih unikata hrvatske književnosti– iako je zakljucen prije šezdesetak godina, on i danas otvara niz pitanja koja se tiču autorova svjetonazora i spoznajnih uvida te iznimnih poetičkih, estetičkih, jezičnih i stilskih potencijala tog djela. Istraživački povratak djelu Tina Ujevića otvara važna pitanja o njegovu djelu, ali i o kanonu i statusu kanoniziranih pisaca iz današnje perspektive, o mogućnostima čitanja i čitateljskih aktualizacija opusa koji su već posve stabilizirani kao književni i kulturološki znakovi 드래곤 라자 2 다운로드. (…) Zbornik u središte interesa vraća jedan od krucijalnih opusa hrvatske književnosti, iznova potiče polilog o njegovim različitim aspektima, nudi nove hermeneutičke hipoteze i uvide, osvjetljava slabije istražene dijelove opusa i pokazuje potencijale Ujevićeva pisma iz perspektive recentnih istraživačkih paradigmi.


Povijest, tekst, kontekst. Zbornik radova posvećen Krešimiru Nemecu (2020)

Ur. Maša Kolanović i Lana Molvarec

U zborniku Povijest, tekst i kontekst autori promišljaju  o radu profesora i akademika Krešimira Nemeca čiji je rad i intelektualno naslijeđe, doprinos i poticaj za buduća istraživanja o suvremenoj znanosti u književnosti. Nakon Ive Frangeša, Miroslava Šicela, Stanka Lasića i dr., nedvojbeno zaslužnih za formiranje temelja za proučavanje moderne povijesti hrvatske književnosti, radovi Krešimira Nemeca generacijski pripadaju naraštaju koji je intelektualno naslijeđe svojih prethodnika teorijski i konceptualno proširio novim pristupima i fokusiranim problemskim očištima. Potkrijepljena suvremenom teorijskom aparaturom Nemecova čitanja hrvatske književnosti 19, 20. i 21. st. nezaobilazna su referenca u bilo kakvom govoru o suvremenoj povijesti hrvatske književnosti.

Zbornik je podijeljen u dva dijela: na Znanstveni tragovi Krešimira Nemeca Znanstvenim tragovima Krešimira Nemeca. Prvi dio Zbornika svjedoči o njegovom doprinosu hrvatskoj humanistici, drugi pak je dokaz koliko su njegove ideje poticajne ne samo za autorice i autore za razne generacije unutar njegove matične kulture, već i izvan Hrvatske.


Kulturna povijest Oktobarske revolucije – sto godina kasnije (2017)

Ur. Danijela Lugarić Vukas

Tijekom 2017. godine brojne su društvene i znanstvene zajednice obilježavale stotu godišnjicu od velike ruske revolucije. Zbornik radova Kulturna povijest Oktobarske revolucije – sto godina kasnije (opseg 300 str, 14 radova) prva je i zasad jedina integralna publikacija koja se bavi odjecima Revolucije u različitim sferama – književnosti, umjetnosti, znanosti o književnosti itd. Stoga je društvena i kulturološka relevantnost teme djela velika i u okvirima domicilne kulture, ali i u širem kontekstu. Zbornik Kulturna povijest Oktobarske revolucije – sto godina kasnije promatra Oktobarsku revoluciju kao događaj čija je priroda dvojaka: on je istodobno događaj u povijesti, ali i događaj u pamćenju. Ta je logička i metodološka nit provodna tijekom cijelog zbornika te je u takvom shvaćanju i znanstvena novina zbornika. Budući da zbornik nudi uvid u pregršt načina na koje je (kojim estetskim i retoričkim sredstvima te umjetničkim postupcima) Oktobarska revolucija oblikovana u pamćenju, estetski i društveno posredovana, s takvim aksiološkim težištima u različitim nacionalnim i kulturnim sredinama te u različitim vremenskim razdobljima, znanstveni i kulturološki doprinos djela je velik.

Knjiga Kulturna povijest Oktobarske revolucije – sto godina kasnije namijenjena je istraživačima ruske i sovjetske kulture, posebice onima zainteresiranim za analize načina reprezentacije određenih povijesnih događaja u poredbenoj perspektivi. Osim u filologiji, zbornik je značajan doprinos u sljedećim disciplinama: povijest, antropologija, kulturalni studiji, politički studiji, rodni studiji, sociologija.