Projekti

1. Zavod za znanost o književnosti korisnik je potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu za projekt naziva Znanost o književnosti u 21. stoljeću: perspektive interdisciplinarnog razvoja u 2015. i 2016. godini. Projekt je sufinancirao konferenciju windows 7 professional k. Mit, trauma i sjećanje u srednjoeuropskim i istočnoeuropskim kulturama" href="/slaven/istocna/zzk/?page_id=637">Mit, trauma i sjećanje u srednjoeuropskim i istočnoeuropskim kulturama te pripremu znanstvenih radova za zbornik Myth and Its Discontents | Mythos und Ernüchterung. Memory and Trauma in Central and Eastern European Literature | Zu Trauma und (fraglicher) Erinnerung in Literaturen des zentralen und östlichen Europa (ur Download the Audio Bible app. Danijela Lugarić, Milka Car, Gábor Tamás Molnár) kod bečkog izdavača Praesens Verlag. 

2. Plodna međunarodna suradnja Zavoda u posljednjih desetak godina ostvarena je s Mađarskom akademijom znanosti i sveučilištem Eötvös Loránd u Budimpešti, koja se nastavlja na tradiciju suradnje koju su započeli M Nintendo Switch Fifa 18 download. Beker, A. Flaker i V. Žmegač. U posljednjem su razdoblju suradnju nastavili D. Oraić Tolić i E. Kulcsár Szabó te će je naslijediti mlađi istraživači. U razdoblju od 2002. do 2019. objavljeno je pet zbornika skupova, jedan blok radova u časopisu Umjetnost riječi te je održano šest međunarodnih konferencija:

1 entire Running Man. East-Central European Literature in/as World Literature, ELTE, Budapest, lipanj 2019.

2. Myth and Its Discontents: Precarious Life of Memory and Trauma in Central and East European Art and Literature, Lovran, rujan 2015 네이버 메모장 다운로드.

3. Medium, Technik, Ereignis: Kunstdenken und Literatur nach dem „linguistic turn“, Balatonfüred, svibanj 2013.

4. Raum in Szene: Zentren und Peripherien – Metropolen und Provinzen in Mitteleuropa, Lovran, svibanj 2010.

5. Kulturalitat und Kulturbegriff in den Paradigmen moderner Literatur- und Geisteswissenschaften in den Landern Kroatien, Österreich, Slowakei und Ungarn, Veszprém, travanj 2007 python 다운로드.

6. Identität und Differenz. Kroatische und ungarische kulturelle Stereotype, Lovran, svibanj 2004.

Posebno su uspješnu recepciju imala dva zbornika objavljena u Hrvatskoj: Kulturni stereotipi. Koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima (ur. D. Oraić Tolić, E. Kulcsár Szabó), koji je potaknuo intenzivnija istraživanja imagologije u hrvatskoj humanistici, te Imaginacije prostora Ahn Cheol-so Lab v3 Download. Centri i periferije – metropole i provincije u književnostim i kulturama Srednje Europe (ur. D. Oraić Tolić, E. Kulcsár Szabó), u kojem su se znanstvenici bavili aktualnom temom suvremene humanistike poznatom pod nazivom prostorni obrat. Godine 2008. prestižni je inozemni izdavač Braumüller objavio zbornik radova Kultur in Reflexion Beiträge zur Geschichte der mitteleuropäischen Literaturwissenschaften (ur Download the 2nd collection of buskers. E. Kulcsár Szabó, D. Oraić Tolić), s istaknutim doprinosima hrvatskih znanstvenika. Godine 2017. objavljen je zbornik Myth and Its Discontents Myth and Its Discontents | Mythos und Ernüchterung. Memory and Trauma in Central and Eastern European Literature | Zu Trauma und (fraglicher) Erinnerung in Literaturen des zentralen und östlichen Europa  (ur download the caption to haunt. Danijela Lugarić, Milka Car, Gábor Tamás Molnár).

3.  Danijela Lugarić Vukas bila je suradnica na četverogodišnjem projektu Neomitologizam u kulturi 20 한국어 맞춤법 다운로드. i 21. stoljeća (voditeljica projekta: dr. sc. Jasmina Vojvodić, red. prof., 2014-2018) te trogodišnjem Ekonomski temelji hrvatske književnosti (voditeljica projekta: dr. sc. Maša Kolanović, doc., 2017-2020) Hrvatske zaklade za znanost. Istraživanja Danijele Lugarić Vukas usmjerena su na poredbena proučavanja između sovjetske (ruske) i jugoslavenske (hrvatske) kulture i književnosti. 

4. Godine 2015. Danijela Lugarić je bila suorganizatorica međunarodne konferencije The Future(s) of Post-Socialism na Post-Socialism Reasearch Institute (Stony Brook University, USA). Zbornik radova The Future of Post-Socialism, s prilozima J. Bogojević, H. DeHaana, D. Osta, M. Kolanović, D. Kotza, S. Potkonjak, R. A. Saundersa, I. Silove, O. Shevchenko, N. Škrbić-Alempijević, J. Timotijević i pogovorom Garyja Markera, u procesu je objavljivanja kod izdavača SUNY Press.

5. Danijela Lugarić Vukas suradnica je na četverogodišnjem projektu Ruske književne transformacije od 1990. do 2020. (voditeljica projekta: prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić, 2020-2024).