Aktivnosti

Aktivnosti Zavoda uključuju rad u nastavi, istraživanje na projektima i izdavačku djelatnost 티클라우드 다운로드. Suradnici i zaposlenici Zavoda aktivno sudjeluju u izvođenju nastave na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu i na drugim institucijama (Hrvatski studiji) free mp3 music. U svom nastavničkom radu koriste rezultate rada na  istraživačkim projektima proizašlima iz rada Zavoda. Tiskana izdanja Zavoda za znanost o književnosti aktivno se koriste u nastavničkom procesu Bayblade Burst Fresh Theater Download.

U 2015. godini Zavod za znanost o književnosti bio je suorganizator dviju konferencija: The Future(s) of Post-SocialismMit, trauma i sjećanje u srednjoeuropskim i istočnoeuropskim kulturama Kite of Detective Conan Crimson. Zbornik znanstvenih radova Myth and Its Discontents | Mythos und Ernüchterung. Memory and Trauma in Central and Eastern European Literature | Zu Trauma und (fraglicher) Erinnerung in Literaturen des zentralen und östlichen Europa objavljen je kod izdavača Praesens Verlag (ur Epic High Umbrella. Danijela Lugarić, Milka Car, Gábor Tamás Molnár).

Zavod za znanost o književnosti je u suradnji s Hrvatskom sveučilišnom nakladom i u uredništvu Danijele Lugarić pokrenuo treću seriju Biblioteke L Text-to-speech downloads.

Za više informacija, molimo, javite se urednici biblioteke Danijeli Lugarić (dlugaric@ffzg.hr).