Biblioteka L

Treća serija Biblioteke L – izdanja Zavoda za znanost o književnosti i Hrvatske sveučilišne naklade

Dubravka Bogutovac: Rumour and Humour: Narrative Theology in the Early Fiction of Svetislav Basara, 2022.

*izdanje Zavoda za znanost o književnosti i FFpressa*Nikola Novaković: Funkcija humora u djelima Thomasa Pynchona (2020)


Marina Protrka Štimec: Politike autorstva. Kanon, zajednica i pamćenje u novijoj hrvatskoj književnosti (2019)a) prva serija Biblioteke L: izdanja Instituta / Zavoda za znanost o književnosti u suradnji s nakladom “Liber” / “Sveučilišnom nakladom Liber”

1.     S Download chrome homepage. Lasić: SUKOB NA KNJIŽEVNOJ LJEVICI, 1970. – nagrada „Vladimir Nazor“ i nagradom Matice hrvatske

2.     S. Petrović: PRIRODA KRITIKE, 1972. (u suradnji s IKP „Mladost“, Zagreb) – nagrada „Vladimir Nazor“

3.     J. Badalić: RUSKO-HRVATSKE KNJIŽEVNE STUDIJE, 1972. – nagrada „Božidar Adžija“

4.     M. Šicel: PROGRAMI i MANIFESTI U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI, 1972 트롤 자막 다운로드. (u suradnji s IKP „Mladost“, Zagreb) – nagrada „Božidar Adžija“

5.     R. Filipović: ENGLESKO-HRVATSKE KNJIŽEVNE VEZE, 1972. – nagrada „Božidar Adžija“

6.     S. Lasić: POETIKA KRIMINALISTIČKOG ROMANA, 1973.

7.     M. Beker: MODERNA KRITIKA U ENGLESKOJ I AMERICI, 1973.

8.     M. Solar: IDEJA I PRIČA issue of the origin manager's departure. ASPEKTI TEORIJE PROZE, 1974. – nagrada „Božidar Adžija“ i Nagrada Željezare Sisak

9.     I. Frangeš: MATOŠ, VIDRIĆ, KRLEŽA, 1974.

10.  S. Lasić: STRUKTURA KRLEŽINIH ZASTAVA, 1974.

11.  M. Engelsfeld: INTERPRETACIJA KRLEŽINA ROMANA POVRATAK FILIPA LATINOVICZA, 1975.

12.  I 넷마블 초고속 다운로드. Vidan: TEKSTOVI U KONTEKSTU, 1975.

13.  V. Žmegač: KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO I POVIJEST DRUŠTVA, 1976. – Nagrada grada Zagreb

14.  B. Vuletić: FONETIKA KNJIŽEVNOSTI, 1976. – nagrada „Božidar Adžija“

15.  A. Flaker: STILSKE FORMACIJE, 1976 gatan 다운로드.

16.  S. Lasić: PROBLEMI NARATIVNE STRUKTURE 1977.

17.  A. Stamać: SLIKOVNO I POJMOVNO PJESNIŠTVO, 1977.

18.  M. Maslić: STVARNOST NESTVARNOG, 1978.

19.  J. Vončina: JEZIČNO-POVIJESNE RASPRAVE, 1979.

20.  Z. Kravar: BAROKNI OPIS, 1980.

21.  J. Wierzbicki: MIROSLAV KRLEŽA, 1980 Utaite.

22.  I. Slamnig: HRVATSKA VERSIFIKACIJA, 1981.

23.  V. Biti: BAJKA I PREDAJA, POVIJEST I PRIPOVIJEDANJE, 1981.

24.  N. Švob-Đokić: PUTOVI AFRIČKE KNJIŽEVNOSTI, 1981.

25.  P. Pavličić: KNJIŽEVNA GENOLOGIJA, 1983.

26.  F. Čale: IZVOR I IZVORNOST: POREDBENE STUDIJE, 1984.

27.  V. Žmegač: TEŽIŠTA MODERNIZMA: OD BAUDELAIREA DO EKSPRESIONIZMA, 1986.

28. T. Eagleton: KNJIŽEVNA TEORIJA, 1987 굿와이프 다운로드.

29. V. Biti: INTERES PRIPOVJEDNOG TEKSTA, 1987.

30. D. Fališevac: STARI PISCI HRVATSKI I NJIHOVE POETIKE, 1989.


b)     druga serija Biblioteke L – samostalna izdanja Zavoda za znanost o književnosti

1.     Ž. Benčić: BAROK I AVANGARDA, 1991.

2.      M. Beker: SEMIOTIKA KNJIŽEVNOSTI, 1991.

3.     J. Užarević: KOMPOZICIJA LIRSKE PJESME, 1991.

4.     N. Ivić: DOMIŠLJANJE PROŠLOSTI: kako je trinaestostoljetni splitski arhiđakon Toma napravio svoju salonitansku historiju, 1992 u+box shoot&$ 다운로드.

5.     V. Žmegač: DUH IMPRESIONIZMA I SECESIJE. Studije o književnosti hrvatske moderne, 1993.

6.     P. Pavličić: STIH I ZNAČENJE, 1993.

7.     Z. Kravar: TEMA “STIH”, 1993.

8.      I. Vidan: ENGLESKI INTERTEKST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI, 1995.

9.      V. Sepčić: KLASICI MODERNIZMA, 1996.

10.  S Seagull's Dream Download. Bašić: SUBVERZIJE MODERNIZMA: JOYCE I FAULKNER, 1996.

11.  P. Pavličić: STUDIJE O OSMANU, 1996.

12.   G. Slabinac: ZAVOĐENJE IRONIJOM, 1996.

13.  M. Tomasović: TRADUKTOLOŠKE RASPRAVE, 1996.

14.  D. Oraić Tolić: PARADIGME 20. STOLJEĆA: AVANGARDA I POSTMODERNA, 1996.

15.  C. Milanja: HRVATSKI ROMAN 1945-1990, 1996.

16.  V. Žmegač: DUH IMPRESIONIZMA I SECESIJE. Studije o književnosti hrvatske moderne 2. proš. izd., 1997.

17.  B. Vuletić: PROSTOR PJESME. O PLOŠNOM/PROSTORNOM USTROJSTVU PJESNIŠTVA JURE KAŠTELANA, 1999.

18.  J. Pavičić: HRVATSKI FANTASTIČARI – jedna književna generacija, 2000.

19.   J. Ciglar-Žanić: NEKA VEĆA STALNOST. SHAKESPEARE U TEKSTU I KONTEKSTU, 2001.

20.  M. Bobinac: PUK NA SCENI. STUDIJE O HRVATSKOM PUČKOM KOMADU, 2001.

21.  M. Čale: VOLJA ZA RIJEČ. Eseji o djelu Ranka Marinkovića, 2001.

22.  T. Jukić: ZAZOR, NADZOR, SVIĐANJE. Dodiri književnog i vizualnog u britanskom 19. stoljeću, 2002.

23.  I. Lupić: PRIJETVORNI SUBJEKT: transtekstualni okviri Shakespeareovih Soneta (u suizdanju s FF-pressom), 2007.